میز خدمت الکترونیک

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

بانک های اطلاعاتیدر این بخش پس از انتخاب شهرستان مورد نظر روی نقشه، لیست هیاتهای ورزشی فعال آن شهرستان نمایش داده شده و با انتخاب هیات مورد نظر، اطلاعات هیات ورزشی شهرستان شامل اطلاعات اعضا هیات ورزشی (رییس، نایب رییس، دبیر و ...)، آدرس هیات، شماره تلفن ثابت، روز و ساعات کاری، اطلاعات کمیته ها، آدرس وب سایت، ایمیل نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات داوران استان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شهرستان محل سکونت، درجه کارت داوری، تاریخ اعتبار کارت داوری وی نمایش داده می شود همچنین در این بخش اطلاع سوابق داوری مسابقات ملی و بین المللی وی براساس سطح مسابقه، عنوان مسابقه، استان یا کشور محل برگزاری، سال برگزاری، رده سنی مسابقه، نوع داوری (داور / سر داور / کمک داور / عضو هیات ژوری) قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات پیشکسوتان استان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شهرستان محل سکونت پیشکسوت، هیات ورزشی و رشته ورزشی پیشکسوت نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات ایستگاههای همگانی استان شامل نام ایستگاه، شهرستان، زمینه فعالیت، خدمات قابل ارائه، شماره تماس های ایستگاه، آدرس، مسئول، روز ها و ساعات کاری و خدمات قابل ارائه توسط ایستگاه نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات پیمانکاران پروژه های عمرانی بر اساس نوع حقیقی یا حقوقی، نام پیمانکار، رشته ی پیمانکار، رتبه ی پیمانکار، نام و نام خانوادگی مدیر، شماره تلفن ثابت، آدرس پستی، آدرس وب سایت، آدرس ایمیل و ... قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات سازمانهای مردم نهاد استان براساس شهرستان، زمینه های فعالیت سمن، اطلاعات اعضا، آدرس، شماره تلفن ثابت و ... نمایش داده می شود و قابلیت جستجو سمن مورد نظر براساس شهرستان و زمینه فعالیت سمن ها وجود دارد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش پس از انتخاب هیات ورزشی مورد نظر، اطلاعات آن هیات شامل اطلاعات اعضا هیات ورزشی (رییس، نایب رییس، دبیر و ...)، آدرس هیات، شماره تلفن ثابت، روز و ساعات کاری، اطلاعات کمیته ها، آدرس وب سایت، ایمیل نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات مربیان استان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شهرستان محل سکونت، درجه کارت مربیگری، تاریخ اعتبار کارت مربیگری وی نمایش داده می شود همچنین در این بخش اطلاع سوابق مربیگری مسابقات ملی و بین المللی وی براساس سطح مسابقه، عنوان مسابقه، استان یا کشور محل برگزاری، سال برگزاری، رده سنی مسابقه، نوع مربیگری (مربی / سرمربی) قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات مسابقات میزبانی سطوح ملی و بین المللی برگزار شده در سطح استان براساس شهرستان برگزار شده، سطح مسابقه، عنوان مسابقه، جنسیت، رده سنی، تاریخ شروع و تاریخ پایان مسابقه قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات برگزاری فعالیت های همگانی توسط هیاتهای ورزشی (اعم از : راهپیمایی، سمینار، نمایشگاه، همایش، کوهگشت، مسابقات فرهنگی، جشنواره، کنگره، کارگاه و ...) براساس اطلاعات عمومی فعالیت شامل نام هیات برگزار کننده، محل برگزاری، هزینه شرکت در فعالیت، اطلاعات مسئول برگزاری و ثبت نام، تاریخ و ساعت برگزاری، شرایط شرکت در فعالیت و ... نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی سطح استان براساس عنوان پروژه، شهرستان، بخش، شهر، روستا، آدرس پروژه، مشخصات پروژه، نوع کاربری، مساحت اعیان، مساحت مفید ورزشی و سایر اطلاعات مربوط به مطالعات انجام شده پروژه (اعم از فنی، بهره برداری و مالی اقتصادی) نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها شامل شهرستان، تلفن ثابت، آدرس وب سایت، آدرس پستی و ساعات کاری نمایش داده شده و هم چنین اطلاعات مدیران ادارات شهرستان ها شامل نام و نام خانوادگی، سمت، شماره تماس و ... آن ها قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات باشگاههای ورزشی استان براساس نام باشگاه، شهرستان، شهر و یا روستا محل باشگاه، جنسیت مخاطبین (آقایان، بانوان یا هردو)، اطلاعات موسس، اطلاعات مدیر آقا، اطلاعات مدیر خانم، مساحت مفید ورزشی، تعداد طبقات، روزها و ساعات کاری، تلفن های تماس، آدرس وب سایت، آدرس پستی و رشته های ورزشی باشگاه نمایش داده می شود و قابلیت جستجو باشگاه مورد نظر براساس شهرستان، رشته ورزشی، جنسیت و ... وجود دارد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات قهرمانان و مدال آوران استان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شهرستان محل سکونت، هیات ورزشی، رشته ورزشی، سطح مسابقه (کشوری / بین المللی / المپیک / پاراالمپیک / جهانی)، عنوان مسابقه، استان و یا کشور محل برگزاری، سال مدال آوری، رده سنی مسابقات و مدال های کسب شده وی نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات اماکن ورزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی جهت بهره برداری شامل نام مکان، نوع کاربری مکان، شهرستان، مساحت اعیان، مساحت مفید ورزشی، رشته های ورزشی فعال، آدرس مکان، شماره تلفن ثابت، اطلاعات مستاجر فعلی مکان ورزشی، اطلاعات مسئول پاسخگویی مکان ورزشی، روز و ساعات کاری و ... قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات دوره های آموزشی در حال برگزاری توسط هیاتهای ورزشی براساس نام هیات برگزار کننده، عنوان دوره آموزشی، مخاطبان، جنسیت، تاریخ شروع و پایان دوره، نام مدرس، روز و ساعات کلاس، آدرس محل برگزاری، شماره تلفن ثابت، مبلغ دوره و ... نمایش داده می شود

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات پروژه های عمرانی سطح استان براساس عنوان پروژه، سال شروع پروژه، پیش بینی سال خاتمه پروژه، شهرستان، بخش، شهر، روستا، آدرس پروژه، مشخصات پروژه، نوع کاربری، مساحت اعیان، مساحت مفید ورزشی و ... نمایش داده می شود و قابلیت جستجو پروژه ها براساس شهرستان مورد نظر و دسته بندی براساس وضعیت پروژه ها مانند در حال اجرا پروژه (به همراه درصد پیشرفت فیزیکی)، اتمام پروژه و ... وجود دارد

نمایش بانک اطلاعاتی

در این بخش اطلاعات مدیران اداره کل شامل نام و نام خانوادگی، سمت، شماره تماس و داخلی و آدرس ایمیل آن ها قابل مشاهده می باشد

نمایش بانک اطلاعاتی


میز خدمت الکترونیک چیست ؟


میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در اداره است که تنها نقطه تماس میان اداره و مشتریان داخلی و خارجی به شمار می‌رود، هدف این مرکز ارائه خدمات به ‌هنگام و کارآمد به ارباب رجوع اداره در هر لحظه و زمان می‌باشد
میز خدمت الکترونیکی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد در ادرات مستقر می گردد
سایت های خبری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس    
بالا