بانک های اطلاعاتی مربیان استان


در این بخش با جستجو و انتخاب مربی مورد نظر می توانید اطلاعات کارت مربیگری را مشاهده نموده و در جدویل ذیل سوابق مربیگری ملی و بین المللی وی را مشاهده نمایید


ردیف نام نام خانوادگی جنسیت شهرستان محل سکونت درجه کارت مربیگری تاریخ اعتبار کارتاطلاعات سوابق مربیگری ملی و بین المللی

ردیف سطح مسابقه عنوان مسابقه محل برگزاری سال برگزاری رده سنی مسابقه نوع مربیگری
بالا