بانک های اطلاعاتی داوران استان


در این بخش با جستجو و انتخاب داور مورد نظر می توانید اطلاعات کارت داوری را مشاهده نموده و در جدول ذیل سوابق داوریملی و بین المللی وی را مشاهده نمایید


ردیف نام نام خانوادگی جنسیت شهرستان محل سکونت درجه کارت داوری تاریخ اعتبار کارتاطلاعات سوابق داوری ملی و بین المللی

ردیف سطح مسابقه عنوان مسابقه محل برگزاری سال برگزاری رده سنی نوع داوری
بالا